I Sverige finns det en stor kultur kring musikfestivaler och nästan alla har någon gång besökt en och känt av stämningen och sett något band eller artist som de tycker om. Det är en naturlig del av sommaren för många människor.

Nischade festivaler

Det finns många musikfestivaler som är inriktade på en viss typ av musik eller genre. Dessa brukar ha band och artister ifrån olika länder varav några i synnerhet för genren stora dragplåster som står som headliners för festivalen. Exempel på nischade festivaler är Sweden Rock Festival, Metaltown och Popaganda. Dessa festivaler har ofta återkommande publik varje år och för många blir det en tradition att spendera en del av sommaren på “sin” festival.

Festivaler med blandade genrer

Några av de största festivalerna i Sverige är de som inte är nischade mot en speciell musikstil eller genre utan snarare tilltalar den stora massan, “allätarna”, som lyssnar mycket på radio och är insatta i dagens populäraste breda musik. Dessa festivaler brukar boka artister och band av olika storlek och med headliners som “alla” hört talas om. Detta för att dra en så stor publik som möjligt. Icke nischade festivaler har fungerat mycket bra i Sverige och några exempel är Peace and Love festival och Bråvallafestivalen.

Säkerhet på festival

I dessa tider då det pratats mycket i media om övergrepp och våldtäkter på festivaler har det blivit upp till bevis för arrangörerna att göra sin festival så säker som möjligt för sina besökare. Det ultimata hade förstås varit om personer som begår övergrepp och andra brott hade portats från festivaler innan de ens satt foten där men eftersom det är en omöjlighet har festivaler istället fått fler vakter, fler poliser och fler civilklädda som cirkulerar i publikhaven. Det har även uppmärksammats av ideella organisationer som exempelvis “trygga tjejer” som finns på många festivaler, främst i stadsmiljö.